ОСТАННІ НОВИНИ

Банківський сектор

ПриватБанк виставить на продаж портфель безнадійних карткових кредитів на 700 млн грн

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною сумою понад 700 млн грн. Як повідомила прес служба банку, згідно з умовами продажу, учасникам ринку буде запропоновано портфель понад 90 тисяч “безнадійних” кредитів. 

Умови продажу будуть максимально чесними та прозорими - права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на голландському аукціоні та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки. До участі у конкурсі будуть допущені лише професійні компанії, що відповідають новим жорстким законодавчим вимогам, сучасним стандартам етики коллекшн та  суворим внутрішнім стандартам банку. Саме установлення на законодавчому рівні нових професійних та етичних вимог для компаній на цьому ринку й стала відправною точкою для реалізації банком такого проекту. 

“ПриватБанк в рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги за кредитним портфелем професійним компаніям на ринку, - відзначила заступник голови правління ПриватБанку з питань управління ризиками Лариса Чернишова. - Мова йде виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення. Наразі аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальше супроводження портфеля з урахуванням судових зборів перевищуватимуть очікувану ціну продажу. Відтак банк оптимізує витрати та сконцентрується на обслуговуванні клієнтів та розвитку нових послуг для них”.

За інформацією прес служби банку, портфель для продажу включає кредити, списані за рахунок сформованих резервів під кредитні збитки, при цьому позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, окрім заборгованості за кредитною карткою, та не користуються його розрахунковими та депозитними послугами. 

ПриватБанк выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов на 700 млн грн

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение об организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн. Как сообщила пресс служба банка, согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложено портфель более 90 тысяч "безнадежных" кредитов.

Условия продажи будут максимально честными и прозрачными - права требования по таким портфелем будут предложены на голландском аукционе и включают только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка. Именно установление на законодательном уровне новых профессиональных и этических требований для компаний на этом рынке и стали отправной точкой для реализации банком такого проекта.

"ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке, - отметила заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева. - Речь идет исключительно о кредитах, классифицированные как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развития новых услуг для них".

По информации пресс-службы банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.


 
--
З повагою, 

Олег Серга, Прес-секретар ПриватБанку:
Мобільний: +380 67 565 17 76
Image
Image
Image
netinfo
Image
Image
Image
Image
Image
Image
creditplus
Image
Image
Image
ccloan
Image
Image
issp
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
novikredyty
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Міжнародне бюро кредитних історій
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
cba
Image
Image
sloncredit
creditcafe
Image
altbank
Image
Image
belinvestbank
Image
Image
nbkr
Image
Image
Image
Image
tengebank
Image
Image
Image
Image
Image
gpi
intrasystems.jpg
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
finpay

ОСТАННІ НОВИНИ

☎️ +38 (067) 501-01-66
☎️ +38 (050) 523-56-46  
Bankir@banksinfo.kiev.ua
Digital@banksinfo.kiev.ua

2021 - Міжнародний Фінансовий Клуб «БАНКИРЪ»

Згода на обробку персональних даних
Дана реєстрація - згода може бути відкликана, шляхом подання відповідного на електронну адресу, заявою!